Projekty
pełnobranżowe

 • domy jednorodzinne, bliźniaki, szeregowe i inne
 • budynki gospodarcze
 • małe budynki przemysłowe (hale, wiaty)
 • projekty do zamówień publicznych małych i średnich obiektów użyteczności publicznej
 • opracowania na prace remontowe, roboty budowlane, opracowania drobne (np. ogrodzenia, docieplenia)
 • projekty do programów dofinansowań
 • w ramach projektu obsługa formalności od uzyskania warunków zabudowy poprzez niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia 

Projekty branżowe
konstrukcji

 • projekty konstrukcyjne małych i średnich obiektów budowlanych i inżynierskich jak domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki przemysłowe (hale, wiaty) w konstrukcji stalowej i żelbetowej
 • projekty elementów infrastruktury jak przepusty, konstrukcje wsporcze
 • doradztwo techniczne na etapie koncepcji
 • nadzór autorski
 • opinie i oceny techniczne
 • praca oparta o znane programy branżowe
 • praca na normach Eurokod oraz normach PN

Inne
usługi

 • przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie
 • kosztorysy inwestorskie, przedmiarowanie
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • doradztwo techniczne
 • opracowania koncepcyjne
 • inwentaryzacje budowlane
 • opracowania nietypowe
 • opiniowanie i sprawdzanie projektów pełnobranżowych, konstrukcji i drogowych

Projekty pełnobranżowe i branżowe drogowe

 • projekty dróg publicznych i wewnętrznych
 • projekty zjazdów indywidulanych, publicznych, wewnętrznych
 • projekty parkingów, placów manewrowych
 • analiza przejezdności pojazdów
 • projekty organizacji ruchu drogowego stałych i organizacji ruchu na czas wykonania robót

Formalna obsługa
inwestycji

 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji związanych z procesem budowlanym
 • uzyskiwanie warunków zabudowy
 • uzyskiwanie warunków technicznych na media
 • uzyskanie pozwolenia na budowę
 • uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych
 • koordynacja projektu

Kierowanie budową i nadzór inwestorski

 • pełnienie funkcji kierownika budowy i pomoc w formalnościach budowlanych 
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • doradztwo techniczne na etapie wykonawstwa