Prace projektowe

 • Domy jednorodzinne – ponad 50 projektów zrealizowanych projektów indywidualnych i adaptacji –  pełnobranżowych i projektów konstrukcji
 • Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  dwulokalowych Puszczykowo – konstrukcja 
 • Budowa windy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci kanalizacji deszczowej przy budynku przy ul. Rakowskiej 15 w Piotrkowie Trybunalskim – dokumentacja pełnobranżowa wraz z kosztorysami i stwior
 • Dostosowanie Przychodni nr IV POZ przy ul. Armii Krajowej 11 w Piotrkowie Trybunalskim do standardów zgodnie z wytycznymi w ramach programu “Dostępność plus” i “Standard Dostępności POZ” – koncepcja projektowa wraz z oszacowaniem kosztów
 • Budowa budynku gospodarczego (hali stalowej) i usługowego wraz z częścią socjalną i techniczną, instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, instalacją gazową i zbiornikiem naziemnym gazu, instalacjami wodociągową, instalacją i zbiornikiem wody odpadowej oraz placem manewrowym, utwardzeniami i miejscami postojowymi w Bukowcu, gmina Żelechlinek – dokumentacja pełnobranżowa
 • Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie do 40 DJP wraz z dwoma silosami o pojemności do 30 m3 każdy, utwardzeniem terenu, ogrodzeniem oraz instalacjami: elektryczną i kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, odprowadzania gnojowicy do zbiornika na gnojowicę wraz ze zbiornikiem szczelnym na gnojowicę o pojemności 480 m3 w Sadykierzu – dokumentacja pełnobranżowa wraz z kosztorysem do dofinasowania
 • Budowa czterech silosów do przechowywania ziarna o pojemności 60 ton wraz z niezbędnym osprzętem, wewnętrzną i zewnętrzną instalacją elektryczną i oświetleniem, hydrantem przeciwpożarowym, placami manewrowymi oraz drogami dojazdowymi wewnętrznymi – dokumentacja pełnobranżowa z kosztorysem do dofinansowania
 • Montaż drabinek i podestów serwisowych na wieży sortowniczej zlokalizowanej w TKSM „Biała Góra” Smardzewice – projekt pełnobranżowy
 • Remont zagrody dla zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ul. Wycieczkowej 103 w Łodzi – dokumentacja pełnobranżowa wraz z kosztorysami i stwior
 • Projekt rozbiórki budynku – Podleśniczówka Swolszewice – budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dokumentacja wraz z kosztorysem i stwior
 • Przebudowa Nowego Rynku wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną, Leszno – branża drogowa
 • Przebudowa placu Jana Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną Leszno – branża drogowa
 • Budowa drogi łączącej ul. Tomanka z ul. Główną w Smardzewicach – koncepcja projektowa
 • Budowa dwóch obiektów handlowo-usługowych wraz z elementami infrastruktury i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejącego budynku usługowego i gospodarczego w Kłodawie przy ul. Poznańskiej – branża drogowa
 • Przebudowa fragmentu drogi gminnej, przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 184 – ul. Szamotulska położonych w m. Mrowino – branża drogowa
 • Budowa drogi gminnej wraz z przebudową drogi powiatowej  w postaci budowy skrzyżowania w miejscowości Zakrzewo – branża drogowa
 • Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice – Tuchola – Świecie w km 38+285 strona lewa, na działkę 401/1, wraz z przebudową DW 240 – projekt branży drogowej
 • Budowa 5 kontenerów mieszkalnych oraz budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej w Barwicach – branża drogi
 • Ponad 70 projektów zjazdów publicznych, indywidualnych
 • Ponad 100 organizacji ruchu drogowego stałych i tymczasowych

Wykonawstwo

 • Kierownik budowy: Budowa dwóch budynków gospodarczych przeznaczonych do magazynowania płodów rolnych i sprzętu rolniczego w miejscowości Bukowiec
 • Kierownik budowy: Budowa budynku kotłowni z instalacjami i urządzeniami budowlanymi Bukowiec
 • Kierownik budowy ponad 15 domów jednorodzinnych
 • Inspektor nadzoru Inwestorskiego: Budowa zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej o pojemności 200 m3
 • Inspektor nadzoru Inwestorskiego: Budowa budynku mieszkalno – usługowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Żelechlinek
 • Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie – ponad 100 rocznie

Inne

 • Audyt pomieszczeń w których znajdują się nośniki i inne urządzenia tworzące wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – 17 lokalizacji z dostosowaniem pomieszczeń do wymagań REI120
 • Drobne opracowania: projekty ogrodzeń wraz z kosztorysami i stwior dla wybranych leśniczówek – Lasy Państowe Smardzewice
 • Ocena stanu technicznego z kalkulacją opłacalności remontu budynków i obiektów – Lasy Państwowe Smardzewice, Lasy Państwowe Spała
 • Ekspertyza techniczna i ocena stanu technicznego dla zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny Poznań
 • Projekt wykonawczy konstrukcji aluminiowej – urządzenie do doświetlania murawy stadionowej – jednostka główna i pomocnicza
 • Projekt konstrukcji wsporczej oraz instalacji zasilania punktu alarmowania 1200W – ponad 120 punktów
 • Projekt termomodernizacji, przebudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. – inwentaryzacja wraz z opracowaniem dokumentacji