Biuro Projektowe WKP
Wojciech Kowalski

Biuro oferuje kompleksowe usługi związane z całym procesem budowlanym. Od koncepcji projektowych, inwentaryzacji, uzyskania warunków zabudowy, warunków technicznych i niezbędnych uzgodnień, poprzez projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do nadzoru autorskiego,  inwestorskiego i kierowania budową. Realizujemy również przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie, opinie i oceny techniczne oraz świadczymy doradztwo techniczne. Biuro zlokalizowane jest w Poznaniu. Dla zleceń małych i średnich biuro świadczy usługi w województwie wielkopolskim, województwie łódzkim oraz w województwach przyległych, zlecenia duże obsługuje w całej Polsce.

Biuro głównie specjalizuje się w projektach pełnobranżowych kubaturowych (małe i średnie budynki gospodarcze, domy jednorodzinne, małe i średnie hale przemysłowe), projektach konstrukcji (głównie konstrukcje żelbetowe) oraz projektach drogowych (zjazdy drogowe, drogi publiczne i wewnętrzne, place, parkingi) oraz kierowaniu budową. Realizujemy dokumentacje spełniające wymagania ustawy o zamówieniach publicznych dla jednostek budżetowych, realizujemy dokumentacje spełniającą wymagania wniosków o dofinansowanie. Biuro wykonuje również kilkadziesiąt przeglądów rocznych i pięcioletnich. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą